Công trình thiết kế và thi công tường cây tại Lion City - TP.HCM

Công trình thiết kế và thi công tường cây tại Lion City - TP.HCM

Công trình thiết kế và thi công hệ tường đứng và giải pháp xanh cho khuôn viên sân thượng