Quy trình

Landscape & Garden Design

Giải pháp thiết kế sân vườn chuyên nghiệp

Khảo sát và tư vấn

Khảo sát và tư vấn

iNEED sẽ khảo sát thực tế và tư vấn trực tiếp phương án phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Xem thêm

Thiết kế và thi công

Thiết kế và thi công

iNEED sẽ phát thảo ý tưởng để bạn hình dung và điểu chỉnh trước khi tiến hành thi công.

Xem thêm

Nghiệm thu và bàn giao

Nghiệm thu và bàn giao

iNEED cùng bạn nghiệm thu các hạng mục đã triển khai theo thiết kế đã duyệt.

Xem thêm

Bảo hành và chăm sóc

Bảo hành và chăm sóc

Các hạng mục sau khi bàn giao được iNEED chăm sóc miễn phí trong thời gian bảo hành.

Xem thêm