Dự án

Công trình cải tạo cây xanh Hòn Chồng Nha Trang

Công trình cải tạo cây xanh Hòn Chồng Nha Trang

Dự án cải tạo khuôn viên cây xanh, tạo không gian phủ xanh,...tại khu du lịch Hòn Chồng - Nha Trang. Với địa hình cheo leo được cấu tạo bởi các lớp đá với những khối đá lớn chồng chéo nhau,...việc thi công diễn ra khá khó khăn và phức tạp.

Chi tiết