Tết 2015 Loại cây cảnh nào lên ngôi?

Tết 2015 Loại cây cảnh nào lên ngôi?

Chưng cây cảnh dường như đã trở thành thói quen trong ngày Tết. Nó không chỉ tô điểm cho ngôi nhà mà còn mang ý nghĩa tốt đẹp cho một năm mới.